محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

مدیریت بحران و بلایای طبیعی :

بلایای جوی ، صائقه و سنگ ريزش ها

آفات  طبیعی و بيماري هاي نباتي

آتش سوزی در جنگلها و مراتع

آلودگي هوا و تغییرات اقلیمی

زلزله و لغزش لایه های زمین

خشكسالي و فرسايش خاك

سيل و مخاطرات دریایی

آتشفشان و رانش زمین

مدیریت بحران و توسعه پایدار:

نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در مدیریت بحران

آمادگی و مقابله به هنگام در شرایط بحرانی

اطلاع رسانی صحیح در مواقع بروز بحران

بازسازی و  بازتوانی پس از وقوع  بحران

نقش صنایع ارتباطی در مدیریت  بحران

شریان‌های حیاتی آب، برق و فاضلاب

امداد و  نجات و اسکان اضطراری

نقش مدیریت منابع آب و خاک

فناوریهای نوین مدیریت بحران

بهداشت و ایمنی و توسعه پایدار:

شناسایی ، اندازه گیری وکنترل آلاینده های زیست محیطی

نقش وسایل حفاظتی وفردی در کارگاه های عملیاتی

طراحی و جانمایی صحیح دستگاهها در محیط کار

طب صنعتی و بیماریهای ناشی از محیط کار

رویکردهای نوین در طراحی صنعتی

بهداشت محیط و توسعه پایدار

محیط زیست و توسعه پایدار:

مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری پایدار

سیستم اطلاعات جغرافیایی و توسعه پایدار

اقتصاد ، حقوق و اخلاق زیست محیطی

ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین

استانداردسازی و سیستم های مدیریتی

مدیریت پسماند و بازیافت

مهندسی آب و فاضلاب

HSE   و توسعه پایدار:

مدل ها و روشهای ارزیابی ریسک HSE در صنایع

کاربردHSE  در شریانهای حیاتی و مدیریت شهری

کاربردHSE  در صنایع غذایی و بهداشتی

کاربردHSE  در مدیریت بهینه شهری

کاربردHSE  در صنایع ساخت و ساز

کاربردHSE  در صنایع نفت و گاز

آموزش و ترویج HSE در جامعه

توسعه پایدار وسیستم های HSE